fbpx

Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt   

Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt

Iedereen die Vught, Cromvoirt en Helvoirt een warm hart toedraagt is bij onze partij welkom.

Kom eens langs op een van onze maandelijkse openbare fractievergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Nieuws Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt

Driemaal is scheepsrecht

06 juli 2020


Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juli jl. legde Hans Schuurmans voor de derde maal de eed af. Eerder verving Hans tijdelijk Gemeentebelangen raadslid Joseph Verzandvoort die vanwege zijn gezondheid een stapje terug moest doen. Ditmaal is de beëdiging van Hans niet van tijdelijke aard. Joseph heeft zijn raadslidmaatschap beëindigd. Hij moet helaas vanwege gezondheidsredenen vroegtijdig stoppen als raadslid en dus neemt Hans nu definitief deel aan de gemeenteraad.


 

Openbare fractie bijeenkomst Gemeentebelangen 9 juni a.s.

02 juni 2020

I.p.v. op facebook te communiceren gaat Gemeentebelangen veel liever “live” met u in gesprek op de openbare fractievergadering.
Op dinsdag 9 juni 2020  om 20.00 uur houdt Gemeentebelangen weer  zo’n openbare fractiebijeenkomst in Café- Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught. De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.
Uiteraard is er ook ruimte om andere onderwerpen, waar u als burger of ondernemer mee te maken heeft, bespreekbaar te maken. De informele sfeer en laagdrempelige omgeving biedt ruimte om van gedachten te wisselen met de fractie, zodat meer inzicht verkregen kan worden.

Interview Michel Versteeg over de N65

28 mei 2020

Fractievoorzitter Gemeentebelangen Michel Versteeg werd uitgebreid geïnterviewd door Avulo TV over de N65.
Gesproken werd onder andere over het burgerinitiatief, de inspraakavond, de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan werd aangenomen
en het verdere verloop van het proces. Het interview is via deze link te zien.

Afgelopen zaterdag was Michel te beluisteren via NOVO3. Daar sprak hij in het programma Blikveld onder meer over zijn functie als fractievoorzitter, de N65 en de financiële situatie van de Gemeente Vught. Via deze link is de uitzending van Blikveld terug te beluisteren. Het gesprek met Michel start (in het eerste uur) rond 33.53 minuten.

Gemeentebelangen Nieuws

Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt


Ons doel is om ons in te zetten voor een toekomstbestendige gemeente met eenheid in verscheidenheid. Wij zien de lokale economie als de basis voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners en vormt een gemeenschappelijke aangelegenheid van gemeente, ondernemers, verenigingen, inwoners, instellingen en instanties.
Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we door actief te luisteren en belangen af te wegen.

kernwaarden

  • Duurzame leefomgeving
  • Kracht van de burger
  • Rechtvaardige samenleving
  • Menselijke maat
  • Betrouwbare overheid
  • Pragmatische aanpak


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek! Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations