fbpx

Verkiezingen 2020 Stem Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt • VERKIEZINGEN 2020

  Gemeentebelangen is er klaar voor... Met trots presenteren we ons verkiezingsprogramma.
  Een programma dat met vereende krachten is samengesteld.
  De thema’s: Bestuur en Inwoners, Wonen, Leven en Meedoen, geven inzicht waar wij voor
  staan: Wat willen wij bereiken.
   


   

Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt

Iedereen die Vught, Cromvoirt en Helvoirt een warm hart toedraagt is bij onze partij welkom.

Kom eens langs op een van onze maandelijkse openbare fractievergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Gemeentebelangen Top 10

Vught - Cromvoirt - Helvoirt


 1. Jij bepaalt! En de nieuwe wijkmakelaar denkt met je mee

 2. Basisscholen in passende gebouwen met een veilige verkeerssituatie

 3. Betaalbaar wonen in een gezond leefklimaat

 4. Helvoirt en Cromvoirt ontlasten door nieuwe transportweg voor (zwaar) verkeer

 5. Verkeersveiligheid verbeteren op lokale wegen

 6. Spoorzone: minder trillinghinder en het beperken van risico’s goederenvervoer

 7. Aanpak van leegstand winkels Centrum Vught

 8. IJzeren man: Uitdiepen zwemwater en ruimte voor ontwikkeling

 9. Laagdrempelige (jeugd)zorg door inlooppunten bij wijkcentra voor ouder, kind/jongere of buur (Elzenburg, The Battle Axe, HelvoirThuis)

 10. Actieplan voor gevolgen Corona op financiële gezondheid van inwoners en ondernemers
   


Nieuws Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt

Gemeentebelangen kiest lijsttrekker

03 september 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 september 2020 hebben de leden van Gemeentebelangen Bregje Peijnenburg - van Gemert unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 18 november 2020. Bij deze gelegenheid werd tevens de concept - kandidatenlijst gepresenteerd. Bregje, met roots in Vught, Helvoirt én Cromvoirt is sinds 2018 raadslid voor Gemeentebelangen.

Het Bestuur en de leden van Gemeentebelangen zijn vol vertrouwen dat Bregje de komende raadsperiode haar energie zal aanwenden om Vught, Cromvoirt en Helvoirt nog beter te maken. Bregje is van mening dat enkel een lokale partij voor de volle 100% voor de belangen van de burger kan inzetten. Dit geldt in bijzondere mate voor de transparantie in communicatie tussen inwoners en gemeente, verkeersveiligheid rondom scholen en bereikbaarheid rondom N65 en het spoor.

Openbare fractiebijeenkomst 1 september a.s.

26 augustus 2020

Gemeentebelangen nodigt u van harte uit voor de openbare fractievergadering op dinsdag 1 september om 20.00 uur bij Café Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 in Vught.
De onderwerpen van de aankomende commissievergaderingen zullen dan besproken worden. Uiteraard is er, zoals u gewend bent, ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de meest uiteenlopende zaken.

In verband met de geldende richtlijnen als gevolg van het Coronavirus verzoeken wij u zich vooraf aan te melden en bij eventuele klachten thuis te blijven.

Wij hopen u dinsdag a.s. te mogen begroeten.

Gemeentebelangen kiest voor verkeersveiligheid bij basisscholen de Schalm en de Piramide

09 augustus 2020

Dinsdag 4 augustus jl. werd de gemeenteraad teruggeroepen van vakantie voor een interpellatiedebat over de Jagersboschlaan. De initiatiefnemer SP werd daarbij gesteund door de andere oppositiepartijen D66 en CDA. Heel bijzonder was het dan ook dat het CDA, nota bene een mede-indiener, schitterde door afwezigheid. Dit werd door een van de raadsleden zelfs schokkend genoemd.
Voor GB waren de vragen van de SP, die aanleiding waren voor een interpellatiedebat, eerder technische vragen dan noodzakelijk voor een debat met spoedeisend karakter. Een interpellatiedebat is immers het zwaarst politieke middel.
De opmerking van de fractievoorzitter van de SP “ik kreeg niemand van het college telefonisch te pakken, maar ons persbericht naar de media was al weg om de raad terug te roepen van reces voor een interpellatiedebat”, was ronduit belachelijk. 
Waarom blijft Gemeentebelangen achter het besluit van het college (besluit van 20 maart 2018) staan?

Gemeentebelangen Nieuws

Gemeentebelangen

Vught - Cromvoirt - Helvoirt


kernwaarden

Ons doel is om ons in te zetten voor een toekomstbestendige gemeente met eenheid in verscheidenheid. Wij zien de lokale economie als de basis voor het welzijn en de welvaart van onze inwoners en vormt een gemeenschappelijke aangelegenheid van gemeente, ondernemers, verenigingen, inwoners, instellingen en instanties.
Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we door actief te luisteren en belangen af te wegen.

 • Duurzame leefomgeving
 • Kracht van de burger
 • Rechtvaardige samenleving
 • Menselijke maat
 • Betrouwbare overheid
 • Financieel gezond
 • Pragmatische aanpak


Vragen, opmerkingen of ideeën?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek! Neem vrijblijvend contact met ons op!

Contact

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Bregje Peijnenburg - van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM  Vught

Bestuur
Frank Wilsens
Hoogstraat 48
5261 TH  Vught
06-18538050


© Copyright 2020 Gemeentebelangen Vught - Made by Blue Creations