Page 6 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 6

Sporten
                       & Bewegen                        Vught is een dynamische gemeente. 54% van de Vughtse inwoners is wekelijks
                        aan het sporten/bewegen, veelal aangesloten bij een van de 30 enthousiaste
                        Vughtse sportverenigingen. Vught is trots op haar mooie sportaccommodaties
                        met een grote variëteit aan sportaanbod. Wij willen graag blijven investeren in
                        een sportieve omgeving zodat iedere inwoner van Vught ook echt mee kan doen.
                        Wat willen we bereiken          Move Vught         1. De samenwerking tussen scholen en sportverenigingen versterken, zodat
                         meer inwoners van Vught kunnen sporten en/of in beweging komen.
   “MOVE wil dat iedereen kan          (gebruik maken van gymzalen van scholen tijdens daluren)
   sporten of bewegen in de         2. Evenementen van de sportclubs ondersteunen door middel van een
   gemeente Vught.”               eenvoudig vergunningsproces. Waar mogelijk geeft de gemeente financiële
                         ondersteuning (projectsubsidie).

                        3. Het mogelijk maken dat iedere inwoner van Vught kan sporten. Hierbij wordt
    Bereikt                  in nauw overleg met ‘Move Vught’, de sportverenigingen en de gemeente
                         Vught gekeken naar de financiële mogelijkheden.

                        4. Zwemsport voor Vught behouden.
    1. Uitbreiding Martinihal.
                        5. Met elkaar bewegen in de wijk bevordert de vitaliteit van burgers.
    2. Start nieuwbouw sporthal bij      ‘Samen bewegen’ is een goed middel tegen eenzaamheid.
      Elzenburg.
                        6. Promoten van sport als onderdeel van de ‘buitenschoolse opvang’.
    3. Move Vught is gestart vanuit
      jongerencentrum Elzenburg om    7. Inzetten voor een rookvrije generatie.
      sporten en bewegen voor iedere
      Vughtenaar te realiseren.
    4. Aanpak toekomstbestendig
      sportpark Bergenshuizen
                                         “Gemeentebelangen is een stabiele
    5. Afronding plan beweegzaal                      factor in het Vughtse college. Als
      basisschool De Springplank.                      lid van het huidige college ben ik
                                         trots op wat wij, door effectieve
    6. Uitbreiding van ‘Uniek sporten’: het                 samenwerking met VVD en D66, de
      aangepast sporten toegankelijker                   afgelopen 4 jaar weer voor elkaar
      maken voor mensen met een                       hebben gekregen voor Vught en
      beperking.                              Cromvoirt”.

    7. Jeu-de-boulesbanen bij het                         - Peter Pennings Wethouder -
      Heunpark en Diepenbrockstraat.


                                                        -6-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11