Page 4 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 4

Verkeer
                        & Vervoer                        Vught is een kruispunt van infrastructuur. De A2, N65 en twee drukke spoorlijnen
                        komen in Vught samen. De komende jaren staan vooral in het teken van de om-
                        bouw van de N65 en het spoor. Onze extra aandacht gaat uit naar de veiligheid,
                        leefbaarheid en bereikbaarheid in de hele gemeente. Dit geldt voor inwoners,
                        scholen, zorgcentra en bedrijven. Extra aandacht moet er zijn voor iedereen die
                        te maken krijgen met overlast en risico’s als gevolg van de ombouw van de N65
                        en het spoor.

                        Wat willen we bereiken        Bob van Sleeuwen        1. Verkeersknelpunten oplossen in samenspraak met schoolbesturen en
                          ouders. Scholen dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn. (zoals een
   “Ik ben blij dat de veiligheid en       goede en veilige ontsluiting van het Stadhouderspark nabij basisscholen
                          Koningslinde/Molenven).
   leefbaarheid van het Molen-
   eindplein door de herinrichting      2. Herinrichting van de Boxtelseweg / Maurickplein / Grote Gent.
   sterk wordt verbeterd.”            Start met de voorbereiding van herinrichting Emmasingel e.o.

                        3. Een visie ontwikkelen voor verbeterde inrichting van de omgeving Martinihal
    Bereikt                  en Maurickcollege ten behoeve van parkeren en uitbreiding school.

                        4. Goede oplossing voor aansluiting Heikantstraat/Olmenlaan bij de
                          ombouw van de N65.
    1. Herinrichting van diverse wegen.
                        5. Een veilig en toegankelijk Vught en Cromvoirt met extra aandacht
    2. Strooibeleid aangepast naar       voor mensen met een beperking.
      ‘preventief strooien’.
                        6. Betere kwaliteit van de fietspaden in het buitengebied.
    3. Goede parkeervoorzieningen in
      het centrum.            7. In samenspraak met politie en gemeente kritisch kijken naar de inrichting
                          van de wijken. Herinrichten daar waar dat nodig is. Bijvoorbeeld betere
    4. Uitbreiding parkeertijd blauwe zone.   inrichting 30-km zones. Wijken moeten voldoen aan de inrichtingseisen.
                          Te grote parkeerdruk aanpakken door de (her)inrichting van parkeerplaatsen.

                        8. Gratis parkeerbeleid handhaven. Vught blijft op die manier aantrekkelijk
                          voor bewoners en bezoekers.         Herinrichting Loonsebaan

   “Als fractie hebben wij in de
   afgelopen bestuursperiode
   veel bereikt van wat wij in ons
   verkiezingsprogramma “Samen
   verder!” hadden beloofd.”
               - De Fractie -
                                                        -4-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9