Page 3 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 3

Gemeente-                     belangen                    Top 10


     Gemeentebelangen Vught, uw lokale politieke partij. Al 55 jaar actief binnen de Vughtse gemeenschap. Binnen het
     college vervullen wij al geruime tijd een belangrijke rol waarbij onze kernwaarden; actief, kritisch en betrokken goed
     tot zijn recht komen. Dat laten wij u graag zien aan de hand van de Top 10 ‘Bereikt’. Hieraan kunt u zien dat
     Gemeentebelangen ook in de afgelopen 4 jaar weer hard heeft gewerkt om onze doelen te realiseren en beloften na te
     komen. Wij verheugen ons erop ook onze nieuwe plannen en doelstellingen ten uitvoer te mogen brengen. Deze treft u
     helder en overzichtelijk in het voorliggende verkiezingsprogramma waaruit wederom blijkt dat Gemeentebelangen een
     partij is zonder landelijke standpunten, maar gefocust op het Vughts en Cromvoirts belang.

     Daarom vragen wij u om samen met ons de uitgezette koers te blijven varen en
     op 21 maart te stemmen op Lijst 1; Gemeentebelangen Vught


     “In Vught is het goed wonen, werken en recreëren. Gemeentebelangen heeft daar,
     als grootste partij, een belangrijke bijdrage aan geleverd. Ik kijk uit naar een
     nieuwe bestuursperiode waarin we opnieuw met enthousiasme, pragmatisch
     en doelgericht voor alle inwoners van Vught en Cromvoirt aan de slag willen.
     Vóór en dóór Vughtenaren”
                          - Guus van Woesik Lijsttrekker -

     Wat hebben we bereikt?     1. DePetrus als bruisend hart van het centrum
     2. Verbeteren inrichting Moleneindplein
     3. Nieuw onderkomen voor de scholen: De Avonturier, Het Kwartier en De Leydraad
     4. Hulp bij huishouden voor mantelzorger
     5. Verhoogde veiligheid door komst wijk-GGD’ers en extra wijkagenten
     6. Verdiept spoor en N65 beter voor leefbaarheid van Vught
     7. Een mix van woningbouw in het Stadhouderspark
     8. Financiën op orde en geen lastenverzwaring
     9. Vernieuwing wegennet en riolering
     10. Preventief strooibeleid


     Waar gaan we voor?


     1. Veilig naar school/ Oplossing verkeer Stadhouderspark (zie Verkeer en Vervoer) ............. Pagina 4
     2. Meer groen in de Vughtse wijken (zie Natuur en Milieu) ................................................... Pagina 5
     3. Een veilig, leefbaar en bereikbaar Vught bij aanpassingen spoor en N65 (zie Rijksinfra) ... Pagina 7
     4. Extra financiële middelen voor jeugdzorg (zie Financiën) ................................................ Pagina 8
     5. Extra aandacht voor ouderenzorg (zie Ouderen en Mensen met een beperking) ............. Pagina 9
     6. Promoten recreatie en toerisme (zie Cultuur en Recreatie) ............................................ Pagina 10
     7. Wijkontmoetingspunten / wijkverpleegkundigen (zie WMO en Participatie) ...................... Pagina 11
     8. Wonen en winkelen in Vught aantrekkelijk maken (zie Wonen) ........................................ Pagina 12
     9. Betaalbare en middeldure koop- en huurwoningen (zie Wonen) ...................................... Pagina 12
     10. Innovatieve en duurzame ondernemersinitiatieven ondersteunen (zie Economie) .......... Pagina 15


                                                        -3-
   1   2   3   4   5   6   7   8