Page 20 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 20

Nr.1        Nr.2        Nr.3        Nr.4        Nr.5       Nr.6
    Guus van Woesik   Bregje Peijnen-  Peter Pennings   Michel Versteeg  Eddie van Doorn  Siebren vd Zee
     Ondernemer    burg- van Gemert   Wethouder     Beleidsadviseur  Hoofdconducteur  vm Beleidsmede-
     Vóór Vught    Officemanager   Samen bouwen    Voor een eerlijk  Een veilig en   werker Provincie
             Vught-betrokken,  aan de toekomst  en sociaal beleid  sprankelend    Vught, in ver-
             betrouwbaar en                        Vught     trouwde handen
              bereikbaar
        Nr.7        Nr.8        Nr.9       Nr.10       Nr.11       Nr.12
      Joseph      Jacqueline    Chris Gevers   Harry van Gemert  Tamara de Brau-  Hans Schuurmans
    Verzandvoort     de Waal     Installatiebureau  Schouwer     wer- Pennings   Senior Forensisch
     Vrijwilliger   Cliëntbegeleider Ik ben er voor U  Sport in Vught   Ondernemer    Therapeutisch
     Vincentius   Ouderen, vrijwil-           voor iedereen,  Vughtse zaken die   Werker
    Zelfstandig, goed  ligers, mensen            “nieuwe” zwem-   u raken, nu en in  Zorg samen voor
    bereikbaar Vught  m.e. beperking            accommodatie    de toekomst     veiligheid

       Nr.13       Nr.14       Nr.15       Nr.16       Nr.17       Nr.18
    Jan van Empel   Johan Paymans    Jos den Otter   Tina Jonkergouw    Bram       Anton van
     Vrijwilliger   Vinoloog - Wijn-  Ondernemer     Psycholoog    Swanenberg     Genuchten
    Verenigingsleven    handel     De stem van     Voor de      Verkoper     Accountant
     Cromvoirt     Vught MAG     Cromvoirt echt   menselijke    Sport en jeugd   Vught ook in de
              gezien worden    laten horen.     maat               toekomst finan-
                                                    cieel gezond

       Nr.19       Nr.20       Nr.21       Nr.22       Nr.23       Nr.24

    Nick Dammers    Theo Boeve     José van    Hennie Boselie    Joop van     Roel Roosen
      Student     Wapen van     Laarhoven    Boselie Smederij   Doremalen    Hoofdconducteur
    wegbouwkunde     Cromvoirt    Sportstimulering  Voor eerlijke  Financial controller Infrastructuur en
    Goed op weg    Ondernemers-   gemeente Houten    politiek    De daad bij het    sport
    voor de toekomst   zaken in    Hart(d) voor sport           woord voegen
     van Vught     Cromvoirt

       Nr.25       Nr.26       Nr.27       Nr.28       Nr.29       Nr.30
    Stijn Timmermans  Janine Wildschut  Giel Schuurmans    Christel    Laurens de Bever   Frans Elissen
    Gespecialiseerd   Ondernemer     Directeur     Nieuwkoop     Melkveehouder   vm personeel- en
      kok        Samen      adviesburo    Administratief   Wonen en    organisatieadviseur
    Proost! Op Vught  participeren in   Leefbaar en    medewerkster    werken in het    Vught, een
    en vooruitgang   een duurzame    bestuurbaar    Vught kan niet   buitengebied   Gemeente van
              samenleving     Vught     zonder vrijwilligers           belang!
     gemeentebelangenvught  @GBvught   gemeentebelangenvught info@gemeentebelangenvught.nl gemeentebelangenvught.nl
   15   16   17   18   19   20