Page 2 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 2

Voorwoord                      Met de komst van Helvoirt naar Vught  In dit programma kunt u lezen dat er
                      kunnen vervroegde verkiezingen    al veel is bereikt, maar dat het karwei
                      nodig zijn. De bevolking van Helvoirt  nog niet af is. GB zet zich in voor
                      heeft haar voorkeur voor Vught    effectieve maatregelen, met respect
                      uitgesproken en Gemeentebelangen   voor alle Vughtenaren. We willen
                      Vught (GB) is van mening dat we    behouden wat goed is en verbeteren
                      Helvoirt een warm welkom moeten    wat anders moet.
                      geven.    Op woensdag 21 maart 2018
    worden de verkiezingen voor de
    gemeenteraad gehouden. Op u
    als inwoner van Vught rust dan de
    schone taak uw stem uit te brengen
    en mede te bepalen hoe Vught in                                Spoor / N65
    de komende periode zal worden    Maar niet alleen Helvoirt zal Vught
    bestuurd.              in de komende periode bezig      Uw steun is daarbij van groot belang.
                      houden. Ook de grote infrastructurele  Een stem op Gemeentebelangen is
    De belangen van de Vughtse      veranderingen van de N65 en      een stem op Vught.
    bevolking dienen op de eerste plaats  het spoor werpen hun schaduw
    te komen. Alleen een lokale partij  vooruit. In de komende jaren zullen
    heeft de vinger aan de pols van de  belangrijke beslissingen moeten    - Jan Jonkergouw, Voorzitter
    Vughtse samenleving. De raadsleden  worden genomen. Onze samenleving   Gemeentebelangen Vught -
    en actieve leden van GB weten    verandert bijna van dag tot dag. Aan
    precies wat er in de gemeente speelt  de hand van iedere concrete situatie
    en kunnen hun activiteiten hierop  zal moeten worden bepaald wat de
    afstemmen. Zij zijn uiteindelijk de  beste oplossing voor Vught zal zijn.
    ogen, de oren en de spreekbuis van  Centraal staat de medezeggenschap
    de burgers bij het bepalen van het  van alle burgers in beslissingen die
    beleid van de gemeente.       hen zelf aangaan.

                      In dit programma kunt u lezen dat er
                                                        -2-
   1   2   3   4   5   6   7