Page 16 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 16

Onderwijs


                        In een gemeente met een breed onderwijsaanbod dient ook de kwaliteit en
                        de huisvesting van de scholen goed te zijn. De afgelopen periode hebben de
                        basisschool in Cromvoirt en de basisschool in Vught Noord een geheel nieuwe
                        huisvesting gekregen. Ook het bewegingsonderwijs is belangrijk. Het moet voor
                        ieder kind dan ook mogelijk zijn om goed gymonderwijs te krijgen.

                        Wat willen we bereiken
                        1. Bedrijven stimuleren om stage- en leerplekken te realiseren.
         Huub vd Linden        2. Daadwerkelijk 3 uur per week gymonderwijs op de basisschool.


   “Het Maurickcollege wil zijn       3. Mogelijk maken van technisch onderwijs. Waar mogelijk in samenwerking
   onderwijs steeds blijven aan-        met het technisch bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.
   passen aan de ontwikkelingen       4. Een gedragen visie ontwikkelen voor de omgeving van de Martinihal en het
   in de maatschappij. Robotica         Maurickcollege ten behoeve van parkeren en uitbreiding school.
   is hier een voorbeeld van. Maar
   algemeen werkt het “knutselen”      5. Onderwijs moet voor alle kinderen toegankelijk zijn.
   met technologie, leren door te      6. Het behouden van financiële toegankelijkheid van het peuterspeelzaalwerk
   maken niet alleen motiverend         ter bevordering van de aansluiting en doorontwikkeling naar een voor- en
   voor de leerlingen maar het         vroegschoolse educatie.
   ondersteunt ook het probleem-
   oplossend denken en het          7. Jaarlijks terugkomende EHBO lessen op zowel primair
   samenwerken. Vaardigheden           als voortgezet onderwijs.
   die steeds meer door het         8. Goede huisvesting en voldoende leerplekken bij het Zuiderbos (voorheen De
   bedrijfsleven, zowel landelijk als      Zwengel), de gespecialiseerde school voor basis- en voortgezet onderwijs.
   regionaal, worden gevraagd op
   alle niveaus. Het verder         9. Zwemonderwijs mogelijk maken.
   ontwikkelen van technisch
   onderwijs zal in de toekomst
   een speerpunt worden. Hiervoor
   is uiteraard ook ruimte nodig in
   een aangepaste huisvesting.”


    Bereikt
    1. Brede school “Het Kwartier”
      in Vught.

    2. Kindcentrum “De Leydraad” in
      Cromvoirt en start kindcentrum
      “De Avonturier” in Vught.              Nieuwbouw scholencluster Vught-Zuid, De Avonturier
    3. Gymvoorzieningen voor alle scholen.
                                                       -16-
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20