Page 15 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 15

Economie


                        Vught is een aantrekkelijke woongemeente. Ze onderscheidt zich door een groot
                        aanbod op het gebied van de zorg-economie. Vught biedt werkgelegenheid bij
                        defensie en het gevangeniswezen. Wij stimuleren het plaatselijke ondernemer-
                        schap door te investeren in openbare ruimte. Dit doen we door vereenvoudiging
                        van regelgeving. Gemeentebelangen wil gezamenlijke ondernemersinitiatieven
                        faciliteren en stimuleren. Het is van belang dat ondernemers elkaar ontmoeten
                        en samen optrekken om gemeenschappelijke belangen te behartigen. Starters
                        dienen nadrukkelijk de ruimte te krijgen in Vught. Bedrijven die zich in Vught
                        hebben gevestigd of gaan vestigen willen wij een aantrekkelijke omgeving
                        bieden. Een goede bereikbaarheid en ligging is hierbij het uitgangspunt.


                        Wat willen we bereiken
         Bas van Gerwen

   “Ik ben erg enthousiast over       1. Een eenvoudiger proces voor het verstrekken van vergunningen zodat de
   de wijze waarop de gemeente         ondernemers sneller kunnen reageren op nieuwe trends.
   Vught de inrichting van het
   centrum heeft vormgegeven.        2. Gratis parkeren in heel Vught handhaven.
   Met veel aandacht voor de
   ondernemers.”               3. Het aanstellen van een bedrijfscontactpersoon als adviseur voor de
                         ondernemers uit Vught en Cromvoirt. De contactpersoon adviseert bij alle
                         vraagstukken die met ‘ondernemen’ en ‘economische ontwikkelingen’ te
                         maken hebben.
    Bereikt                4. Bevorderen dat bezienswaardigheden, maar ook winkelcentra, goed vind-
                         baar zijn met een duidelijke verwijzing middels (digitale) informatiesystemen.

    1. Kleinschalige, flexibele bedrijfs- en  5. Bij herontwikkeling van winkelgebieden de ondernemer de kans geven om
      kantoorruimten voor startende en    zijn winkel te kopen.
      innovatieve ondernemers in
      combinatie met wonen        6. Op de locatie van Reinier van Arkel passende bedrijvigheid. Integratie met
      op Fort Isabella.           de Vughtse samenleving mogelijk maken.


    2. Start herinrichting Moleneindplein. 7. Ondernemers collectief ondersteunen om gezamenlijk initiatieven mogelijk
                         te maken.
    3. Een aantrekkelijk centrum dat, na
      de bouw van Centrumplan Oost,    8. Bij het aanbesteden en gunnen van projecten zoveel mogelijk aansluiting
      compleet is.              zoeken bij Vughtse en Cromvoirtse bedrijven. Dit draagt bij aan duurzaam-
                         heid en verminderde CO2 uitstoot.


                                                Het Moleneindplein

                                                       -15-
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20