Page 14 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 14

Bestuur


                        De overheid heeft voornamelijk een faciliterende rol. Er wordt dan ook een
                        steeds groter appél gedaan op de zelfredzaamheid van de burger. Het bestuur
                        en het ambtelijk apparaat moeten leren ‘loslaten’. Er moet veel meer aan de
                        burger zelf worden overgelaten. Daarbij kan de gemeente helpen bij het leggen
                        van waardevolle verbindingen tussen organisaties en burgers. Samenwerking
                        met andere gemeenten is prima zolang het voor de gemeente Vught
                        voordelen oplevert.

                        Wat willen we bereiken        Gaby Paro en Senn       1. Directe en tijdige communicatie en informatievoorziening voor de burgers.


   “Wij zijn heel blij met de        2. Bewoners nog beter betrekken bij planvorming. Door verbinding te zoeken
                         met de burgers creëer je meer onderling vertrouwen.
   speelvoorzieningen in onze
   wijk van het Stadhouderspark.       3. Burgerinitiatieven, stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Bijvoorbeeld, de
   Dit is mogelijk geworden door        realisatie van “Fort Isabella”, of het beschikbaar stellen van gereedschap
   de inbreng van bewoners in          aan buurtbewoners wanneer zij hun omgeving zelf willen opknappen en/of
   nauwe samenwerking met de          onderhouden.
   gemeente.”                4. Samenwerking met andere gemeenten voortzetten op onder andere het

    Bereikt                  gebied van milieu, veiligheid en verkeer en vervoer.
    1. Vught is een krachtige
      zelfstandige gemeente.

    2. Vught heeft haar financiële en
      bestuurlijke zaken op orde.

    3.  Samenwerking met omliggende
      gemeenten, om zo kosten te
      besparen, efficiënter te werken
      en de dienstverlening te
      verbeteren.
    4. Goede contacten met zowel
      Rijks- als Provinciale overheid.
    5. De gemeente is voor bewoners
      digitaal bereikbaar middels “mijn
      gemeente app”.


    Niet bereikt    Een huisartsenpost in Vught.
    Verplaatsing huisartsenpost van Rijn-                  Herontwikkeling Marktveldpassage
    straat naar Jeroen Bosch Ziekenhuis,
    maakte extra huisartsenpost in Vught
    Overbodig.                                              -14-
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19