Page 10 - Verkiezingsprogramma GB 2018
P. 10

Cultuur &
                      Recreatie                        Cultuur is voor de gemeente Vught belangrijk. Het is een wezenlijk onderdeel
                        van de samenleving en vergroot de aantrekkelijkheid van Vught als dorp.
                        Deelname aan culturele activiteiten geeft mensen plezier. Daarnaast draagt
                        een goed cultureel klimaat bij aan de levendigheid en samenhorigheid van het
                        dorp. De vele toeristische trekpleisters geven een impuls aan het toerisme en de
                        economische ontwikkeling van de gemeente.                        Wat willen we bereiken         Liesbeth Sidler       1. Meer dan nu ruimte geven aan buitenschoolse cultuureducatie
                          en amateurkunst- en cultuur.
   “Ik vind Nationaal Monument        2. Volksfeesten zoals Sinterklaas, Koningsdag, Carnaval en de
   Kamp Vught en Barak 1B van          Kermis behouden.
   groot belang voor de Vughtse
   samenleving. Een stukje          3. Actieve marketingcampagne opzetten om toerisme meer op de
   geschiedenis waarvoor             kaart te zetten en daardoor verblijf in Vught te stimuleren.
   mensen uit heel Nederland         4. Uitbreidingsplannen van Nationaal Monument Kamp Vught worden
   naar Vught komen.”              ondersteund. Het stijgende bezoekersaantal kan zo opgevangen worden.


                        5.   Samen met de regio de ‘Linie 1629’ op de nationale erfgoed lijst
                          laten plaatsen.
    Bereikt                6.  Aandacht voor ‘Brabant 75 jaar bevrijd’ in 2019 onder andere in

                          samenwerking met Nationaal Monument Kamp Vught.
    1. Fort Isabella is uitgegroeid tot een
      ontmoetingsplaats met kansen    7. Oplaadpunten voor elektrische fietsen bij toeristische trekpleisters.
      op het gebied van huisvesting voor
      ouderen, jongeren, startende    8. Realiseren van camperplaatsen in Vught.
      bedrijven. Het Fort biedt
      mogelijkheden voor recreatie
      en horeca.

    2. Door de ‘Fietsroute 1629’ hebben
      de schatten van Vught een mooie
      plek gekregen in het cultuuraanbod.

    3. Theater de Speeldoos is behouden
      als cultureel centrum.

    4. ‘VVV-infopunten’ voor toeristen
      gerealiseerd in Vught.

    5. Gratis WIFI in het centrum en bij
      het Moleneindplein.
                                        Nationaal Monument Kamp Vught
    6. Start lokale televisie mogelijk
      gemaakt.
                                                       -10-
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15