kiezersbedankt14

                                                                                                  < Terug naar Kandidatenlijst
29franselissen
 
Mijn naam is Frans Elissen (76), ben ruim 50 jaar getrouwd met Ada en samen hebben we
2 kinderen(wonen samen met hun resp. partners) en 1 kleinkind (onze oogappel Floor).
Wij wonen allen in Vught.

Na mijn HBS-A, studeerde ik af aan de Sociale Academie te Breda, richting Personeelswerk en volgde vervolgens nog een leergang Organisatiekunde en een leergang Communicatie.  
Ik werkte ruim 35 jaar als personeel- en organisatieadviseur, zowel in een bedrijf, als bij de overheid. In het jaar 2000 ben ik met vervroegd pensioen gegaan.

Nagenoeg vanaf mijn vestiging in Vught (1974), heb ik mijn hart aan deze gemeente verpand.
Ik was er dan ook met veel plezier en inzet tientallen jaren, zowel bestuurlijk als organisatorisch en communicatief, op vele fronten van het verenigingsleven actief.
Daarnaast zijn mijn hobby’s lezen en biljarten.

Ik heb er om een aantal redenen voor gekozen om op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen te gaan staan en wel:
1. omdat ik sowieso een voorkeur heb voor een lokale partij; zij kan naar mijn vaste overtuiging veel
    beter de plaatselijke belangen behartigen;
2. omdat ik bovendien respect heb voor de inzet, de daadkracht en het realisme waarmee
    Gemeentebelangen zich de afgelopen bestuursperiode heeft gemanifesteerd;
3. en omdat ik ten slotte als lijstduwer wellicht voor de partij een bijdrage kan leveren aan een succesvol
    resultaat bij de komende verkiezingen in maart 2014.
 
Mijn speerpunten zijn:
a. ik hecht geweldig aan een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Vught;
b. ik sta ook voor een actief ouderenbeleid, dat gericht is op de zelfredzaamheid en de autonomie van de
    ouderen, met oog en oor voor van hun mogelijkheden en grote  (levens-)ervaring;
c. en uiteraard ga ik voor het volop kansen bieden aan een bloeiend verenigingsleven en de bevordering
    en positieve bejegening van het vrijwilligerswerk.

Ik realiseer me elke dag, dat ik woon en leef in een prachtige gemeente. Dat zo te houden is mijn grootste wens. Mijn particuliere slogan voor de komende verkiezingen luidt dan ook:

                                        “Vught, een gemeente van belang…..!!!”
 
 
< Terug naar Kandidatenlijst finallogo2012
     volg ons op:
 facebooktwitter

    Ons verkiezingsprogramma
verkiezingenfoldervoorzijde S 02 klik

  

column

 

gbtourbutton03