kiezersbedankt14

                                                                                                  < Terug naar Kandidatenlijst
06eddievandoorn
 
Mijn naam is Eddie van Doorn. Ik ben geboren op 16 juni 1964 in de Vlasmeersestraat waar ik mijn hele jeugd ook heb gewoond. Een geboren en getogen Vughtenaar dus. Mijn vrije tijd bracht ik als jongetje veel door in ons mooie Reeburgpark en op woensdagmiddag bij Rozenoord waar de jeugd nu nog steeds terecht kan voor een leuke, gezellige middag. Mijn lagere schooltijd heb ik doorgebracht op de Petrusschool in het dorp, 200 meter rechts van ons huis, en daarna heb ik ook de MAVO, 200 meter links van ons huis, in Vught doorlopen. Ook toen had ik al politieke ambities want op de MAVO heb ik al mijn eigen “politieke partij” opgericht.

De meeste Vughtenaren kennen mij waarschijnlijk van cafetaria/zaal van Berkel waar ik vanaf mijn vijftiende ongeveer 20 jaar gewerkt heb. Verder heb ik veel tijd doorgebracht bij de Zwaluw waar mijn zoon lang gevoetbald heeft en ben ik erg actief bij tafeltennisvereniging JCV. Ik ben een levensgenieter en Bourgondiër die regelmatige te vinden is in één van de verschillende horecagelegenheden in het dorp. Op dit moment werk ik alweer 15 jaar als hoofdconducteur bij de Nederlandse Spoorwegen waar ik ook jaren actief ben geweest als lid van de ondernemingsraad. Daar ben ik onlangs mee gestopt omdat ik mij wil gaan inzetten voor de politiek van mijn eigen, mooie dorp Vught. Waar ik mij vooral op wil gaan richten is de kern van Vught, met mooie horeca en echte vughtse ondernemers. Naast de kern van Vught vind ik dat we moeten zorgen dat de andere winkelgebieden zoals het Moleneind en de winkeliers aan de Rouppe van der Voortlaan niet vergeten worden. Zeker voor het parkeren bij het Moleneindplein  moeten we betere oplossingen verzinnen.
Verder ligt mijn interesse op het gebied van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). Ik vind dit erg belangrijk omdat de ouderen en zwakkeren in Vught niet in de verdrukking mogen komen. Mijn vader heeft jaren gewoond en rondgewandeld in Huize Elisabeth en daar heb ik gezien dat daar veel mensen wonen die het niet zo breed hebben en die daardoor niet zo’n mooie oude dag hebben als ze verdienen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor ouderen maar ook voor jongere generaties die het in deze tijd hard te halen hebben. Daar wil ik erg graag mijn steentje aan bijdragen.
Een laatste belangrijk punt waar mij voor in wil zetten is het verenigingsleven, zowel sport-, cultuur- als hobbyclubs.

Uit de statistieken blijkt dat 43% van de Vughtenaren niet stemt omdat ze de politiek een ver van mijn bed show vinden of omdat ze vinden dat het toch geen nut heeft en dat vind ik erg jammer. Ik hoop dat ik met mijn inzet als gewone Vughtse jongen de mensen kan laten zien dat de politiek voor iedereen is en dat we voor iedereen die in dit mooie dorp woont en/of werkt onze stinkende best doen.

Al deze motieven hebben mij er toe gezet om mijzelf als raadslid kandidaat te stellen voor Gemeentebelangen. De enige partij die echt alleen maar hoeft te kijken naar wat goed is voor ons mooie dorp, zonder bemoeienis van de landelijke politiek en denkbeelden.

Met een hartelijke groet,
Eddie van Doorn
 
 
< Terug naar Kandidatenlijst finallogo2012
     volg ons op:
 facebooktwitter

    Ons verkiezingsprogramma
verkiezingenfoldervoorzijde S 02 klik

  

column

 

gbtourbutton03