kiezersbedankt14

                                                                                                  < Terug naar Kandidatenlijst
05michelversteeg
 
Mag ik me even voorstellen.
 
Ik ben Michel Versteeg, 60 jaar geleden in Vught geboren en woon hier, na enige onderbreking nog steeds.  Ik werk als beleidsadviseur Sociaal Domein en ben mediator. Daarnaast ben ik als presentator/eindredacteur actief bij Avulo FM. Volg inmiddels zo’n 25 jaar de gemeenteraad als politiek verslaggever. Eerst voor Omroep Brabant en later voor de Avulo.
 
Een overstap van de journalistiek naar de politiek heb ik nooit uitgesloten.  Alleen was er het moment vaak niet naar. Nu deze mogelijkheid zich dan echt voordoet, neem ik deze dan ook met beide handen aan. De stap van lokale omroep naar de lokale partij Gemeentebelangen is voor mij niet zo groot. Zij staan immers beiden in dienst van Vught.  De slogan  ‘Gemeentebelangen vóór  en dóór Vughtenaren’  zegt hierbij genoeg.
 
Wat zijn mijn ambities:  Met de transities Jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet krijgt Vught er in 2015 een flink aantal taken en verantwoordelijkheden bij. En of met deze overgang van Rijk en Provincie  naar Gemeenten voldoende geld mee komt is ongewis.  Vught kent nu een goed pakket aan voorzieningen in de ondersteuning voor hen die het minder gemakkelijk hebben.  Financieel, fysiek, sociaal/psychisch.   Ik vind dat deze voorziening hoe dan ook in stand moeten blijven en daar waar mogelijk verbeteren.  Om de veranderingen  betaalbaar te houden zijn er al vergaande stappen gezet tot maatwerk.  Maatwerk is geen synoniem voor bezuinigen, het is het samen zoeken naar een passende op de persoon toegesneden oplossing tot maximale deelname en zelfstandigheid.
 
De transities kunnen dus op mijn bijzondere aandacht rekenen. Maar ook het milieu, de infrastructuur (spoor, N65), het serieus nemen van de burger (zeggenschap en ‘ja-gemeente’) en alles wat voor  Vught en de Vughtenaar  belangrijk is voor het behoud van een goed en prettig woonklimaat.  Voor iedereen in de breedste zin van het woord.
 
 
< Terug naar Kandidatenlijst finallogo2012
     volg ons op:
 facebooktwitter

    Ons verkiezingsprogramma
verkiezingenfoldervoorzijde S 02 klik

  

column

 

gbtourbutton03