SPEELTERREIN MGR.GOOSSENSINGEL

GOED NIEUWS VOOR DE BUURT.

Foto Basketbalveld Mgr.Goossensingel

In september 2017 heeft de fractie Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het opknappen van de speeltuin aan de Mgr.Goossensingel en de communicatie daarover. (schriftelijke vragen). Het plan van de gemeente had geen draagvlak bij een groot deel van de buurt.

Daarom zijn de bewoners in actie gekomen en hebben hun standpunten en de gewenste invulling kenbaar gemaakt bij het college. Overleg op het raadhuis en een enquĂȘte hebben uiteindelijk geleid tot het binnenkort verwijderen van de onlangs geplaatste combitoestellen en het terugplaatsen van de baskets. Daarnaast zal de speeltuin nog worden aangepast en verbeterd. Middels een nog te houden informatieavond zal de buurt daarbij betrokken worden.

Een mooi resultaat van burgerparticipatie. Gemeentebelangen is wel van mening dat de participatie vooraf geen schoonheidsprijs verdiende en vandaar onze schriftelijke vragen.