Haalbaarheid voortzetting lokale televisie

avulo ltv

En toch was er een 'motie vreemd aan de orde van de dag' voor nodig om de mogelijke voorzetting van lokale televisie minimaal te onderzoeken en wethouder Potters hierin mee te krijgen. Naar aanleiding van het antwoord van de wethouder in het vragenuurtje voorafgaand aan de raad van december 2016, liet AvuloFM weten wel positief te staan tegenover het hervatten van lokale tv maar dit niet zomaar te kunnen. AvuloFM vraagt een garantie voor financiële steun op het moment dat doorgaan haalbaar blijkt te zijn. Er moet dan geïnvesteerd worden in de nodige apparatuur, waar een radio-organisatie normaal gesproken, niet over beschikt. Zoals bijvoorbeeld een uitzendstraat.

 

Met de 'motie vreemd aan de orde van dag' werd de vraag om lokale televisie, op intitiatief van Gemeentebelangen op de agenda van de Raad gezet. Met de SP als mede-ondertekenaar en steun van PvdA-GroenLinks en het CDA is er een ruime raadsmeerderheid voor het ondersteunen van AvuloFM om te komen tot de voortzetting van lokale televisie. Te beginnen met het onderzoek naar de haalbaarheid daarvan. We wachten de voorstellen af. Wordt dus vervolgd.