Kora van Amelsfoort-Neuhuis overleden

Kora van Amelsfoort Neuhuis

Helaas is Kora van Amelsfoort-Neuhuis op 16 april 2017 op 88-jarige leeftijd overleden.

Kora was 24 jaar raadslid voor Gemeentebelangen, vanaf 1974 t/m 1998.

Kora was sterk sociaal-maatschappelijk betrokken en in die periode vertegenwoordigde ze daarom Gemeentebelangen in de commissie Sport en Sociale Zaken. Ze deed dit met verve en hield zich vooral bezig met de jeugd, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en ouderenzorg. Ook bezocht ze als raadslid vaak de mensen thuis als ze oplossingen voor problemen zochten. Vanuit die op de praktijk gerichte instelling heeft Kora in de commissie diverse voorstellen gedaan om zaken te verbeteren.

Haar sociaal-maatschappelijke betrokkenheid vertaalde zich ook in het vele vrijwilligerswerk wat ze deed. Ze was bestuurslid/voorzitter bij de Vincentiusvereniging, was vicevoorzitter van SOS telefonische hulpdienst, was bestuurslid van de JEEP , was vicevoorzitter van de Vereniging Senioren en Invaliden en voorzitter van het ziekencomité. Daarnaast was ze voorzitter van de Beheerscommissie. En vanaf de jaren zeventig een zeer geliefd trouwambtenaar van de gemeente Vught.

Tijdens haar actieve periode als raadslid sloeg Kora nooit haar commissievergaderingen en raadsvergaderingen over. Bij de openbare fractievergaderingen van Gemeentebelangen was Kora ook steevast aanwezig. Maar ook na haar actieve periode bleef Kora de vergaderingen en de nieuwjaarsrecepties zoveel mogelijk bezoeken. Ook toen nog gaf ze blijk van haar grote betrokkenheid bij Gemeentebelangen.

Kora was voor Gemeentebelangen een begrip en verliest in haar een zeer gewaardeerd lid.

Kora rust in vrede.