Wethouders en raadslid GB beëdigd

Na de presentatie en de verdediging van het nieuwe coalitieakkoord “Vernieuwd en Vertrouwd” in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 juni 2018 werden de wethouders en twee nieuwe raadslieden beëdigd. Alle wethouders werden met grote meerderheid door de gemeenteraad verwelkomd. Voor Gemeentebelangen waren dit Peter Pennings die zijn eigen portefeuille behoudt en Guus van Woesik die de zware taak krijgt de communicatie met de burgers over de (on)mogelijkheden van de N65 en PHS te onderhouden en waar nodig te verbeteren.

Vanwege het toetreden van Guus van Woesik tot het college van Burgemeester en Wethouders werd zijn raadszetel vacant. Harrie van Gemert volgt hem op en werd beëdigd als nieuw raadslid voor Gemeentebelangen. Siebren van der Zee volgt Guus op als fractievoorzitter. 

Gemeentebelangen heeft er alle vertrouwen in dat haar wethouders en haar raadsleden hun goede werk voor de Vughtse gemeenschap met elan zullen voorzetten/oppakken.

wat is daarop uw antwoord bedankt voor die bloemen