• Gemeentebelangen Vught

  Gemeentebelangen Vught

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Parc Glorieux | Harmonie tussen oud en nieuw

  Parc Glorieux | Harmonie tussen oud en nieuw

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Het oude raadhuis en het nieuwe gemeentekantoor

  Het oude raadhuis en het nieuwe gemeentekantoor

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • DePetrus

  DePetrus

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

 • Station Vught | Aan de spoorlijn Utrecht - Boxtel

  Station Vught | Aan de spoorlijn Utrecht - Boxtel

  Gemeentebelangen Vught | Vóór en dóór Vughtenaren

Gemeentebelangen

Vóór en dóór Vughtenaren

Gemeentebelangen is een Vughtse vereniging, opgericht op 8 april 1962 en vanaf 1966 deelnemende partij in de gemeenteraad van Vught. Iedereen die Vught (en Cromvoirt) een warm hart toedraagt is bij onze partij welkom.

Het maakt niet uit of u provinciaal of landelijk op een andere partij stemt: U mag zelfs lid zijn van een andere partij; het maakt ons niets uit! Als u met ons wilt meedoen verlangen wij alleen maar van u, dat u hart hebt voor de belangen van de Vughtse en Cromvoirtse inwoners van onze mooie gemeente en dat u bereid bent om u daarvoor in te zetten. De steunkleur van onze partij is: Oranje.

Wilt u meer weten over onze partij? Kom eens langs op een van onze maandelijkse openbare fractievergaderingen die voor iedereen toegankelijk zijn. De data vindt u op deze site en een week vooraf in het Klaverblad.

deenigelokalepartij

Gemeenteraad laat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg niet in de steek.

jjc 3

In de raadsvergadering van 11 oktober jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met een jaarlijkse exploitatiebijdrage van €115.000,00 voor Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg, dit voor 2 jaar.
Met het extra budget kan bestuursorgaan Elzenburg scenario 2 uitvoeren van het businessplan dat geschreven is door het onafhankelijk bureau Praesentis.
In dit businessplan staat beschreven waarom JJC Elzenburg niet draait op de manier die we graag zien. Ook staan er in het businessplan 3 aanbevelingen (scenario’s) die er genomen kunnen worden door het bestuursorgaan. Van deze 3 scenario’s, pakt scenario 2 alle voor- en nadelen op een reële manier aan. Er worden plannen gemaakt en doelen gesteld. Gemeentebelangen kan zich goed vinden in dit scenario en is blij dat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg een nieuwe kans wordt geboden. Uiteraard zal dit van alle participanten de nodige aanpassingen vergen, maar daar ligt ook voor hen een mooie kans. Rozenoord, JJ en Brightside zijn de belangrijkste participanten en er ligt voor deze clubs dan ook een belangrijke taak om de plannen te doen slagen. Er zal eensgezindheid moeten zijn, er zal goed samen gewerkt moeten worden en men zal open moeten staan voor nieuwe ideeën en mensen. Aan enthousiaste mensen ligt het niet bij deze clubs, daar zijn wij van overtuigd. Er is ook een belangrijke taak weggelegd voor de nieuwe locatiemanager, deze betaalde kracht zal moeten sturen en verbinden. Zoals de heer Jansen, voorzitter van bestuursorgaan Elzenburg, in de commissievergadering vertelde: “Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg moet gaan bruisen en dan moet geld niet het belangrijkste zijn”. Daar zijn wij het mee eens, het gaat om Vughtse jeugd en jongeren.
Gemeentebelangen heeft vertrouwen in het plan en in de mensen die het moeten uitvoeren en hopen dat Jeugd- & Jongeren Centrum Elzenburg een prachtig, bruisend, functioneel centrum wordt, waar iedereen heel trots op kan zijn.

Lees verder

Theater de Speeldoos moet open blijven

Dit standpunt deelt Gemeentebelangen van harte, maar niet tegen iedere prijs.
Het is een publiek geheim dat het niet botert tussen de gemeente Vught en het bestuur van theater De Speeldoos. Onduidelijkheden over wederzijdse verplichtingen of het niet nakomen daarvan leidden tot onderling onbegrip.

Gemeentebelangen vindt het terecht dat door een raadsmeerderheid werd besloten tot het instellen van een onafhankelijk onderzoek door het gerenommeerde Bureau Berenschot naar de besteding van de gemeentelijk subsidie door Theater De Speeldoos.Het bleek voor Berenschot niet mogelijk om aan de hand van de door theater De Speeldoos overgelegde stukken helder te krijgen of de subsidie wordt besteed aan amateurkunst, waarvoor het immers bedoeld was, of toch naar professionele kunsten gaat waar nadrukkelijk geen subsidie voor is verleend.
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek en circa 150 vertrouwelijke documenten waarover de Gemeenteraad kon beschikken, heeft de raad besloten de uitbetaling van subsidie anders vorm te geven.

Lees verder

Openbare fractiebijeenkomst Gemeentebelangen

U I T N O D I G I N G
 
Op dinsdag 25 september a.s. houdt Gemeentebelangen om 20.00 uur een openbare fractiebijeenkomst in Café Restaurant Den Heuvel aan de Loonsebaan 88 te Vught.
 
De fractie wil graag met u praten over de voorstellen voor de komende commissievergaderingen Ruimte, Bestuur en Samenleving en de Raadsvergadering.

Lees verder

Wie zijn wij:


Wethouders Gemeentebelangen Vught

Wethouders Gemeentebelangen Vught

Periode: 2018 - 2022

Peter Pennings: Wethouder Ruimtelijke Ordening

Guus van Woesik: Wethouder Rijksinfra

Meer informatie


Contact opnemen

Gemeentebelangen Vught

Fractie
Joseph Verzandvoort
Mastdammenhoeve 39
5262 NA Vught
Tel: 06 - 37281398

Bestuur
Bregje van Gemert
Kruishoeveweg 1
5263 NM Vught


Facebook | Twitter | Instagram

Reactieformulier